Diagnoza i opiniowanie

Mam znaczne doświadczeniu w diagnozie psychologicznej i opiniowaniu.

Regularnie opiniuję na potrzeby ZUS, PFRON. Są to opinie poprzedzone szczegółowymi badaniami i na ich podstawie sporządzam pisemną opinię. Jeśli pacjent ma poprzednią dokumentację psychologiczną, pedagogiczną, medyczną - wnioski z niej także umieszczam w opinii. Zbieram możliwie szczegółowe wywiady od osób najbliższych, jeśli jest taka potrzeba. Opinie sporządzam z reguły w dwóch egzemplarzach.

Czasami sporządzam opinie w specyficznych sytuacjach. Poprzedza je zawsze rozmowa i diagnoza.

Formularz kontaktowy