O mnie

 

mgr Anita Pawlak - Perska

Ukończyłam dzienne pięcioletnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

W trakcie studiów i po ich zakończeniu uczyłam się psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu. Dalej szkoliłam się w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie poprzez studia podyplomowe Pomocy Psychologicznej i studia podyplomowe Terapii Uzależnień.

Korzystam regularnie z superwizji własnej pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

W praktykowaniu psychoterapii ważne jest aby być świadomym własnej historii, odbyć własną psychoterapię, tak też jest u mnie.

Własną praktykę psychologiczną i terapeutyczną prowadzę od 2001 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziałach Psychiatrii Przyjęciowej oraz prowadząc Oddział Wczesnej Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia. Pracowałam równolegle w Poradniach Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia, Poradni Psychologicznej, Punktach Konsultacyjnych. W ramach przygotowań specjalizacji z psychologii klinicznej odbyłam staże w Oddziale Neurologii Dziecięcej, Poradni Psychiatrii Dziecięcej oraz m. in. w Ośrodkach Terapii Uzależnień i Ośrodku Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci z Wodogłowiem.

Pracuję z grupami od 1996 roku. Prowadzę grupy tematyczne, treningowe, warsztaty. Jestem autorką treningów m. in. z obszaów: integracjii; pracy z lękiem; treningu uważności; trenigu wyciszania umysłu; profilaktyki uzaleznień; wypalenia zawodowego.

Pracuję głównie z dorosłymi w terapii długoterminowej, którą poprzedza jedna maksymalnie dwie konsultacje. Sposób pracy to łączenie kilku paradygmatów psychoterapii. Uczyłam się w nurcie terapii Gestalt i chętnie sięgam po jej techniki. Korzystam z nurtu humanistycznego, pracuję informacją zwrotną oraz stosuję elementy podejścia behawioralno - poznawczego.

Pracuję często z ludźmi doświadczającymi czy wywodzącymi się z rodzin z tzw. problemem alkoholowym.

Mam spore doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi tzw. zaburzeń nerwicowych.

Nie pracuję psychoterapeutycznie z osobami uzależnionymi, będącymi na początku trzeźwienia. Natomiast chętnie towarzyszę poszukiwaniu większej motywacji do zmiany.  

Czasami przychodzą rodzice z dzieckiem. Wówczas zajmuję się głównie diagnozą sytuacji, możliwie szeroko, omawiam ją z rodzicami, proponuję kierunki zmian i zalecenia sporządzam przeważnie na piśmie. 

Aktualnie pracuję w Oddziale Psychiatrii - zajmuję się diagnozą i terapią psychologiczną. Często prowadzę szkolenia i treningi grupowe.