Trening wyciszania umysłu

 

TRENING WYCISZANIA UMYSŁU

Można zaliczyć proponowany trening do jednej z wielu metod głębokiej relaksacji oraz medytacji.

Jest adresowany do osób, które doświadczają napięcia, lęku, niepokojów, jak również do osób, które chcą uzyskać lepszy kontakt ze sobą.

 

Cele treningu:

bieżące, szybkie efekty:

        * łagodzenie istniejącego procesu istniejących dolegliwości; relaks; wyciszenie; ulga; wsparcie; uzupełnienie            własnego procesu terapeutycznego i rozwoju.

długofalowe (wynikłe z dłuższego i regularnego treningu)

      ochrona i wzmocnienie  układu nerwowego – nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji;

    * wzmocnienie spokoju wewnętrznego i wyciszenia, poprawa nastroju, poprawa samooceny;

    * wzmocnienie zaufania do siebie;

    * wdrażanie postawy i nawyku uważności na odczucia i sygnały z własnego ciała;

    * nauka i doskonalenie zdolności skupiania uwagi w ogóle;

    * koncentracja uwagi na konkretnych odczuciach, co ma szersze znaczenie - pomaga w lepszym kontakcie           w "tu i teraz";

    * poprawa sprawności psychofizycznej (także łagodzenie niektórych „somatyzacji”, np. bóle, harmonizacja pracy       niektórych organów wewnętrznych, co przekłada się na lepsze samopoczucie, zmniejszanie natężenia         niektórych dodatkowych dolegliwości mających związek ze stresem i lękiem);

    * doładowanie energetyczne;

    * poszerzenie kreatywności i rozluźnianie dotychczasowych ram myślenia (np. szkodliwych przekonań) –   ułatwia to proces otwierania się na alternatywy (myślenia, czucia, wyobrażeń);

    * rozwój osobisty;

    * samokontrola stresu i lęku: przeciwdziałanie i redukcja (szeroko rozumianego: pierwotnego i wtórnego w   zaburzeniach i kłopotach nerwicowych oraz przeciwdziałanie nawrotom objawów;

 

Założeniem grupy jest nauczenie samodzielnego stosowania proponowanej metody poprzez początkowy udział w zajęciach.

 

Kilka słów o etiologii metody:

Idee treningu oparte są o wieloletnią praktykę znanego australijskiego psychiatry i doktora nauk medycznych oraz specjalisty psychologii klinicznej – Ainslie Nixona Mearesa.

W Polsce jego idee w zakresie ograniczonym do pomocy ludziom cierpiącym z powodu lęku znane są poprzez prace Pauline McKinnon – psychoterapeutkę z Melbourne.

Proponowany tutaj trening został wzbogacony przeze mnie o afirmacje (zainspirowane naukami powszechnie znanej psychoterapeutki i autorki wielu publikacji - Louise Hay) oraz wizualizacje wspomagające relaks; wizualizacje desyntyzujące (pomocne w radzeniu sobie z lękiem wtórnym); oraz ćwiczenia przygotowujące do zasadniczego treningu (ułatwiające zasadniczy trening). Wszystkie użyte dodatkowe elementy oparte są na bogatym doświadczeniu zarówno szkoły psychoterapii Gestalt, jak i ideach terapii emotywno-poznawczej.

Czas trwania pojedynczych zajęć: około 40 minut.

Liczba osób w grupie jest ograniczona, dla zapewnienia efektywności TRENINGU. 

Formularz kontaktowy